Khóa học cung cấp cho bạn các kỹ thuật tạo texture với Substance Painter, set up ánh sáng, chất liệu, render cảnh phim 3D với Vray Maya, Compose thành đoạn phim với After Effect

Nội Dung :
- Tạo texture với Substance Painter
- Các thông số chất liệu Vray Maya
- Set up ánh sáng mặt trời và bầu trời và các thông số Camera
- Set up đèn chiếu sáng bổ xung
- Set up môi trường Fog
- Set up chất liệu Vray cho các đồ vật và căn phòng
- Tối ưu các thông số render hình tĩnh
- Lưu tính toán ánh sáng và tối ưu thông số render animation
- Compose xuất thành phim với After Effect

Chương trình dùng : Maya, Vray, Substance Painter, After Effect