Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm cảnh bên trong nhà, Sci-fi cho môi trường Game và phim 3D

Nội dung :
- Các bài học về dựng mô hình lowpoly bên trong nhà Sci-fi
- Các bài học về dựng mô hình Hipoly bên trong nhà Sci-fi
- Tạo UV
- Bake texture Normal với Maya
- Vẽ texture Normal với Photoshop và Xnormal
- Làm texture tả thực bên trong nhà cũ và Sci-fi
- Tạo chất liệu, ánh sáng , trình bày kết quả trong Maya , Marmoset, Unreal Engine

Chương trình dùng: Maya, Photoshop texture, Xnormal, Marmoset, Unreal

Công ty TNHH MTV Hiệu Ứng - EFFE
Địa chỉ: Tầng 8 , Tòa nhà Onplaza số 614 - 616 - 618 , đường 3 tháng 2 , phường 14, Quận 10 , Tp.hcm 
Điện thọai: 0919.273.081 A.Toan
Email : effefx@gmail.com