Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm cảnh bên trong nhà, Sci-fi cho môi trường Game và phim 3D

Nội dung :
- Các bài học về dựng mô hình lowpoly bên trong nhà Sci-fi
- Các bài học về dựng mô hình Hipoly bên trong nhà Sci-fi
- Tạo UV
- Bake texture Normal với Maya
- Vẽ texture Normal với Photoshop và Xnormal
- Làm texture tả thực bên trong nhà cũ và Sci-fi
- Tạo chất liệu, ánh sáng , trình bày kết quả trong Maya , Marmoset, Unreal Engine

Chương trình dùng: Maya, Photoshop texture, Xnormal, Marmoset, Unreal

Thời gian khóa học: 2 tháng
Thời gian học 3 buổi mỗi tuần
Sáng 2.4.6 hoặc Sáng 3.5.7 , sáng từ 9h - 11h
Chiều 2.4.6 hoặc Chiều 3.5.7 , chiều từ 3h30 - 5h30
Tối 2.4.6 hoặc Tối 3.5 và sáng thứ 7 , tối từ 6h - 8h

Đăng ký :
Mời bạn đến tư vấn với giáo viên hoặc đăng ký trong giờ làm việc, buổi sáng từ 9h - 13h30 , chiều từ 15h30 - 20h tối

Địa chỉ : Công ty TNHH MTV Hiệu Ứng - EFFE, Tầng 8, số 614, đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10, Tp.hcm. Tòa nhà Onplaza - Trung tâm tiếng Anh Aston
Hoặc liên hệ A.Toàn 0919273081 hoặc qua để hẹn gặp đăng ký, tư vấn hay chọn học thử một buổi

Công ty TNHH MTV Hiệu Ứng - EFFE
Địa chỉ: Tầng 8 , Tòa nhà Onplaza số 614 - 616 - 618 , đường 3 tháng 2 , phường 14, Quận 10 , Tp.hcm 
Điện thọai: 0919.273.081 A.Toan
Email : effefx@gmail.com