Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm ngôi nhà nhìn tư bên ngoài, cây , thực vật lowpoly cho môi trường Game và phim 3D

Nội dung :
- Dựng mô hình lowpoly bên ngoài nhà phong cách châu âu
- Tạo UV và làm texture ngôi nhà lowpoly
- Dựng ngôi nhà chi tiết cao cho cận cảnh
- Tạo texture Normal bake từ highpoly qua lowpoly
- Trải UV và làm texture chi tiết cao
- Render nhà với Marmoset
- Dựng mô hình ngôi nhà gỗ
- Tạo UV và làm texture nhà gỗ
- Cắt model nhà gỗ tạo mô hình nhà gỗ cũ , hư hỏng
- Trải UV và làm texture cho nhà gỗ cũ hư
- Tạo cây , cỏ, thực vật lowpoly
- Ráp cảnh cây cỏ với nhà gỗ , render với Maya

Chương trình dùng: Maya, Photoshop texture, Xnormal, Marmoset

Thời gian khóa học: 2 tháng
Thời gian học 3 buổi mỗi tuần
Sáng 2.4.6 hoặc Sáng 3.5.7 , sáng từ 9h - 11h
Chiều 2.4.6 hoặc Chiều 3.5.7 , chiều từ 3h30 - 5h30
Tối 2.4.6 hoặc Tối 3.5 và sáng thứ 7 , tối từ 6h - 8h

Đăng ký :
Mời bạn đến tư vấn với giáo viên hoặc đăng ký trong giờ làm việc, buổi sáng từ 9h - 13h30 , chiều từ 15h30 - 20h tối

Địa chỉ : Công ty TNHH MTV Hiệu Ứng - EFFE, Tầng 8, số 614, đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10, Tp.hcm. Tòa nhà Onplaza - Trung tâm tiếng Anh Aston
Hoặc liên hệ A.Toàn 0919273081 hoặc qua để hẹn gặp đăng ký, tư vấn hay chọn học thử một buổi

.

Công ty TNHH MTV Hiệu Ứng - EFFE
Địa chỉ: Tầng 8 , Tòa nhà Onplaza số 614 - 616 - 618 , đường 3 tháng 2 , phường 14, Quận 10 , Tp.hcm 
Điện thọai: 0919.273.081 A.Toan
Email : effefx@gmail.com