Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm các đồ vật cho môi trường Game và phim 3D

Nội dung :
- Làm quen Maya và các công cụ thường dùng
- Các bài học về dựng model Lowpoly và highpoly
- Các bài học về dựng đồ vật : Con dao, thùng rác, tay máy robot, phụ kiện quân đội, phi thuyền starwar, chi tiết máy cơ khí ...
- Các bài học về trải UV
- Kỹ thuật bake texture Normal với Xnormal
- Các bài học làm Texture đồ vật 1 UV và nhiều UV với Photoshop
- Trình bày render kết quả với Marmoset

Chương trình dùng: Maya, Photoshop texture, Xnormal, Marmoset .