Khóa Học : PHIM QUẢNG CÁO SẢN PHẨM 3D với Maya , Real Flow và After Effect

Khóa học trình bày các kỹ thuật tạo hình 3D và texture các sản phẩm quảng cáo, kết hợp với làm animation sản phẩm trong Maya, chiếu sáng và làm chất liệu , render vói Vray Maya. Compose và tạo hiệu ứng 2D với After Effect thành phim TVC và làm motion graphic với After Effect cho TVC

Nội dung 3D Maya:

- Làm quen Maya và các lệnh thường dùng
- Phân tích hình khối và tạo hình các sản phẩm 3d quảng cáo
- Tạo hình các sản phẩm có hình khối nâng cao
- Tạo hình sản phẩm có nhiều bề mặt cong
- Tạo UV cho model
- Làm texure gắn nhãn cho model sản phẩm
- Các khái niệm cơ bản về chuyển động trong Maya
- Tạo chuyển động cho sản phẩm và camera
- Kỹ thuật setup ánh sáng cho sản phẩm
- Kỹ thuật tạo các loại chất liệu khác nhau với Vray Maya
- Tạo hiệu ứng nước với Realflow
- Render hoàn chỉnh thành phim
- Compose phim TVC với After Effect

Đối tượng tham gia: khóa học phù hợp với các bạn dự định làm việc trong các công ty Quảng cáo hoặc để nâng cao , mở rộng phạm vi nghề nghiệp

Chương trình dùng: Maya, Realflow, Vray, After Effect