Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm hoàn chỉnh các nhân vật hoạt hình, game, quảng cáo 3D. Với những phương pháp làm được đúc kết từ quá trình sản xuất thực tế, sẽ cung cấp cho bạn đủ kỹ năng để tạo bất kỳ nhân vật 3D bạn thiết kế

Bao gồm quá trình:
- Tạo hình Nhân vật và phụ kiện với Maya
- Điêu khắc với ZBrush
- Tạo quần áo với Marvelous
- Texture với Substance Painter
Hoàn thành khóa học bạn sẽ có được nhân vật do chính bạn làm ra theo hướng dẫn từng bước của giáo viên ở lớp.
Phần mềm : Maya , Zbrush, Marvelous, Substance Painter, Marmoset

Đối tượng tham gia: khóa học phù hợp với các bạn dự định làm việc trong các công ty Quảng cáo, Game , hoặc để nâng cao , mở rộng phạm vi nghề nghiệp .