Giới Thiệu
Established in 2008 , Hieu Ung EFFE is consisting in a highly experienced and qualified team of CG artists, designers working for many years in advertising industry. We co-operate with Production houses and Post houses as a 3D supplier producing cutting-edge animation and motion graphics for print, broadcast and film

Thành lập năm 2008, Hiêu Ứng EFFE gồm những chuyên gia 3D có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Chúng tôi cộng tác với Production houses và Post houses, đáp ứng các yêu cầu về kỹ xảo 3D Animation cho thiết kế In ấn, phim quảng cáo , phim kiến trúc và nhiều ứng dụng khác.
Dịch Vụ
Thực hiện kỹ xảo, 3D Animation cho TVC, phim

Thực hiện intro chương trình truyền hình, logo, web flash 3D

Hình ảnh sản phẩm 3D cho in ấn

Họat hình 3D , phim kiến trúc 3D

Đào tạo và cung cấp chuyên viên đồ họa 3D